Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/tourres/www/include/lang-handler.inc.php on line 33 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/tourres/www/siteproduct/product-detail.php on line 20 บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ เมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักทำการ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำริดในระยะแรก และรู้จักใช้เหล็กในระยะต่อมาแต่ก็ยังคงใช้สำริดควบคู่ กันไป ชาวบ้านเชียงรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาทำเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รู้จักทำภาชนะดินเผาลายเขียนสี รูปทรงและลวดลายต่าง ๆ มากมาย กรมศิลปากรได้ส่งเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่บ้านเชียงนี้ไปตรวจสอบคำนวนหาอายุโดยใช้วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ (Thermolumines Cense) ที่ห้องปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีอายุประมาณ 5,000-7,000 ปี ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่พบที่บ้านเชียงนี้ นับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าที่ค้นพบที่ประเทศสาธารณรัฐจีน จากความเห็นและการสันนิษฐานของนายชิน อยู่ดี ภัณฑารักษ์พิเศษของกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นว่า “……..เป็นเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์……” และอาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้ นอกจากนั้นชาวบ้านเชียงโบราณยังรู้จักทำเครื่องจักสาน ทอผ้า มีประเพณีการฝังศพ ฝังสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร รวมกับศพเป็นการอุทิศให้กับผู้ตาย สิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ ซึ่งได้จากการสำรวจรวบรวมและขุดค้นที่บ้านเชียงรวมแหล่งใกล้เคียง เช่น ขวาน ใบหอก มีด ภาชนะดินเผา ทั้งที่เขียนสีและ ไม่เขียนสี และดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา แม่พิมพ์หินใช้หล่อเครื่องมือสำริดทำจากหินทราย เบ้าดินเผา รูปสัตว์ดินเผา ลูกปัดทำจากหินสี แก้วกำไล และ แหวนสำริด ลูกกระสุนดินเผา ขวาน หินขัด และได้พบเศษผ้าที่ติดอยู่กับเครื่องมือสำริดแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก เป็นต้น ชุมชนบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคโลหะมีความเจริญก้าวหน้ามานานแล้ว สามารถแบ่งลำดับขั้น วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมที่บ้านเชียงออกเป็น 6 สมัย โดยกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์วิธีคาร์บอน 14 ว่าวัฒนธรรมสมัยที่ 1 หรือชั้นดินล่างสุดของ บ้านเชียงมีอายุประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์และเปลือกหอยทำให้มีความคิดว่า คนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงในระยะแรกได้เลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณป่าที่ถูกถางมีการเลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ด้วยพอถึงสมัยที่ 4 เมื่อราว 3,600 ปีมาแล้ว รู้จักใช้เครื่องมือเหล็กเลี้ยงควาย เพื่อช่วยในการทำนาในสมัยที่ 5 เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการทำภาชนะดินเผาลาย เขียนสีลงลายและรูปทรงหลายแบบ พอถึงสมัยที่ 6 จึงทำแต่ภาชนะดินเผาเคลือบสีแดงหรือเขียนสีบนพื้นสีแดง ทำเครื่องประดับที่มีส่วน ผสมของโลหะที่มีความวาวมากขึ้น กำหนดอายุได้ราว 1,700 ปีมาแล้ว จากการค้นพบแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก การค้นพบเครื่องมือสำริด แม่พิมพ์เครื่องมือสำริด เบ้าดินเผาทำให้สามารถกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงมีความเจริญก้าวหน้าสูง รู้จักการใช้โลหะกรรมหล่อหลอมสำริดและ ปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว มีความเจริญทางวัฒนธรรมไม่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ กล่าวคือขณะที่พวกที่อาศัย อยู่ทางแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 3,700 ปี ใช้หินเป็นเครื่องมือและใช้หินกระดูกสัตว์และเปลือกหอยเป็นเครื่องประดับนั้น พวกที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเจริญรุดหน้ากว่ารู้จักใช้สำริดมาทำเป็นเครื่องประดับและรู้จักใช้เหล็กทำเป็นเครื่องมือ…...” ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวข้างต้นตรงกับข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ดร. โซเฮล์ม (DR. W.G.SOLHEIM) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ความเห็นว่า “……..ความเจริญทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าได้มีการใช้สำริดทำกันใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนแหล่งอื่นในโลกภาคตะวันออก คือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช คือประมาณ 4,472 ปีมาแล้ว ใกล้ เคียงกับเวลาที่ใกล้ที่สุดที่อาจเป็นไปได้ ที่บ้านเชียง……..”
Banner
  ไปหน้าแรก... 1) จองแพ็คเกจทัวร์  |  2) จองโรงแรม รีสอร์ท  |  3) ติดต่อจัดกรุ๊ป สัมมนา 
  โรงแรม รีสอร์ท/Resort Hotel(แนะนำ)
 • ทัวร์วันเดียว One Day Tour
 • ทัวร์วันเดียวตลาดน้ำ ฯลฯ
  One Day Tour Floating Market
 • ล่องเรือดินเนอร์ Dinner Cruise
 • ริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
  River Star Princess
 • แกรนด์เพิร์ล ดินเนอร์ ครูสก์
  Grand Pearl Dinner Cruise
 • เจ้าพระยาครุยส์
  CHAOPHRAYA CRUISE
 • เจ้าพระยาปริ้นเซส
  Chao Phraya Princess
 • ไวท์ ออร์คิด ริเวอร์ ครูซส์
  White Orchid River Cruise
 • บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดลอยฟ้า
  Seafood buffet sky
 • โรงแรม ที่พัก ภาคกลาง
 • ราชบุรี
  Ratchaburi
 • หัวหิน
  Hua Hin
 • สุโขทัย
  Sukhothai
 • กรุงเทพ
  Bongkok
 • กาญจนบุรี
  Kanchanaburi
 • ชะอำ
  Cha-am
 • นครราชสีมา
  Nakhonratchasima
 • นครนายก
  Nakhonnayok
 • ประจวบคีรีขันธ์
  Prachuap Khiri Khan
 • โรงแรม ที่พัก ภาคตะวันออก
 • ระยอง
  Rayong
 • เกาะเสม็ด
  Koh Samed
 • เกาะช้าง
  Koh Chang
 • พัทยา
  Pattaya
 • โรงแรม ที่พัก ภาคเหนือ
 • แม่ฮ่องสอน
  Maehongson
 • เชียงใหม่
  Chiangmai
 • เชียงราย
  Chiangrai
 • เพชรบูรณ์
  Phetchabun
 • โรงแรม ที่พัก ภาคใต้
 • ภูเก็ต
  Phuket
 • เกาะสมุย
  Kohsamui
 • กระบี่
  Krabi
 • ทัวร์ต่างประเทศ
 • ทัวร์เวียงจันทน์
  Tour Viangchan
 • ทัวร์เวียดนาม
  Tour Vietnam
 • ทัวร์รัสเซีย
  Tour Russian
 • ทัวร์เกาหลี
  Tour Korea
 • ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  Tour Shanghai
 • ทัวร์ยุโรป
  Tour Europe
 • ทัวร์สิงคโปร์
  Tour Singapore
 • ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า
  Tour Hong Kong - Macao
 • ทัวร์ออสเตรีย
  Tour Austria
 • ทัวร์ไต้หวัน
  Tour Taiwan
 • ทัวร์กวางเจา
  Tour Guang Zhou
 • ทัวร์คุนหมิง
  Tour Kunming
 • ทัวร์จีน
  Tour China
 • ทัวร์ญี่ปุ่น
  Tour Japan
 • ทัวร์นิวซีแลนด์
  Tour New Zealand
 • ทัวร์บาหลี
  Tour Bali
 • ทัวร์ปักกิ่ง
  Tour Beijing
 • ทัวร์พม่า
  Tour Myanmar
 • ทัวร์ในประเทศ
 • แพคเกจทัวร์
  Package Tour

 •   ทัวร์ทั่วไทย แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
 • Photo Tour Resort Hotel
 • Photo Tour
  ผลงาน ภาพวันวาน
 • ห้องสมุด ทัวร์รีสอร์ทโฮเทล
 • แหล่งท่องเที่ยวที่หน้าสนใจ
 • ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 •   แพ็คเกจ แนะนำ
 • วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • วัดโพธิสมภรณ์
 • สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
 • สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
 • ศาลเจ้าปู่-ย่า
 • ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เคารพศักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
 • อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
 • อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
 • ถ้ำและเพิงหินต่างๆ
 • น้ำตกธารงาม
 • พระบาทหลังเต่า
 • พระพุทธบาทบัวบาน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง

 •   นานาสาระ
 • ปฏิทินท่องเที่ยว
 •   ท่องเที่ยว ช่วงนี้
 • Hua - Hin Pranburi
 • Hua - Hin Pranburi
 • Hua - Hin Pranburi
 • Hua - Hin Pranburi
 • Hua - Hin Pranburi
 • One Day Tour
 • One Day Tour
 • One Day Tour
 •   ข้อมูลน่าสนใจ
 • รายงานสภาพการจราจรทั่วไทย
 • แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามจังหวัด
 • สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 2
 • สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 7
 • สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8
 • Homerweb Search
 • ไทยแลนด์แม็พแผนที่บอกเส้นทางท่องเที่ยวไทย
 • การรถไฟ
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวระยอง
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวราชบุรี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวภูเก็ต
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวเลย
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวสระบุรี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวสงขลา
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวสุราฎร์ธานี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวสุโขทัย
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวลำปาง
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวกระบี่
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวชลบุรี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวชุมพร
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวตรัง
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวตราด
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวตาก
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวนครานายก
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวปราจีนบุรี
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวพังงา
 • ข้อมูลข่าวสารที่ท่องเที่ยวพิษณุโลก
 • Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/tourres/www/siteproduct/product-detail.php on line 114 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/tourres/www/include/phone.inc.php on line 5
  รับจองแพ็คเกจทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท ราคาพิเศษสุด! คลิกที่นี่

  แพ็จเกจทัวร์ / ประวัติศาสตร์ชาติไทย / จังหวัด อุดรธานี ข้อมูล สถานที่ท้องเที่ยว ข่าวสาร รูปภาพต่างๆและงานประเพณี วัฒธนธรรม / วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์

  วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ
  เมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักทำการ
  เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำริดในระยะแรก และรู้จักใช้เหล็กในระยะต่อมาแต่ก็ยังคงใช้สำริดควบคู่
  กันไป
                              ชาวบ้านเชียงรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาทำเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รู้จักทำภาชนะดินเผาลายเขียนสี
  รูปทรงและลวดลายต่าง ๆ มากมาย กรมศิลปากรได้ส่งเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่บ้านเชียงนี้ไปตรวจสอบคำนวนหาอายุโดยใช้วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์
  (Thermolumines Cense) ที่ห้องปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีอายุประมาณ 5,000-7,000 ปี
  ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่พบที่บ้านเชียงนี้ นับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าที่ค้นพบที่ประเทศสาธารณรัฐจีน จากความเห็นและการสันนิษฐานของนายชิน
  อยู่ดี ภัณฑารักษ์พิเศษของกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นว่า “……..เป็นเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์……”
  และอาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้

      นอกจากนั้นชาวบ้านเชียงโบราณยังรู้จักทำเครื่องจักสาน ทอผ้า มีประเพณีการฝังศพ ฝังสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร รวมกับศพเป็นการอุทิศให้กับผู้ตาย
  สิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ ซึ่งได้จากการสำรวจรวบรวมและขุดค้นที่บ้านเชียงรวมแหล่งใกล้เคียง เช่น ขวาน ใบหอก มีด ภาชนะดินเผา ทั้งที่เขียนสีและ
  ไม่เขียนสี และดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา แม่พิมพ์หินใช้หล่อเครื่องมือสำริดทำจากหินทราย เบ้าดินเผา รูปสัตว์ดินเผา ลูกปัดทำจากหินสี แก้วกำไล และ
  แหวนสำริด ลูกกระสุนดินเผา ขวาน หินขัด และได้พบเศษผ้าที่ติดอยู่กับเครื่องมือสำริดแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก เป็นต้น

                             ชุมชนบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคโลหะมีความเจริญก้าวหน้ามานานแล้ว สามารถแบ่งลำดับขั้น
  วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมที่บ้านเชียงออกเป็น 6 สมัย โดยกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์วิธีคาร์บอน 14 ว่าวัฒนธรรมสมัยที่ 1 หรือชั้นดินล่างสุดของ
  บ้านเชียงมีอายุประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์และเปลือกหอยทำให้มีความคิดว่า
      คนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงในระยะแรกได้เลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณป่าที่ถูกถางมีการเลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ด้วยพอถึงสมัยที่ 4 เมื่อราว 3,600
  ปีมาแล้ว รู้จักใช้เครื่องมือเหล็กเลี้ยงควาย เพื่อช่วยในการทำนาในสมัยที่ 5 เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการทำภาชนะดินเผาลาย

                    เขียนสีลงลายและรูปทรงหลายแบบ พอถึงสมัยที่ 6 จึงทำแต่ภาชนะดินเผาเคลือบสีแดงหรือเขียนสีบนพื้นสีแดง ทำเครื่องประดับที่มีส่วน
  ผสมของโลหะที่มีความวาวมากขึ้น กำหนดอายุได้ราว 1,700 ปีมาแล้ว   จากการค้นพบแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก การค้นพบเครื่องมือสำริด
  แม่พิมพ์เครื่องมือสำริด เบ้าดินเผาทำให้สามารถกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงมีความเจริญก้าวหน้าสูง รู้จักการใช้โลหะกรรมหล่อหลอมสำริดและ
  ปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว มีความเจริญทางวัฒนธรรมไม่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ กล่าวคือขณะที่พวกที่อาศัย
  อยู่ทางแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 3,700 ปี ใช้หินเป็นเครื่องมือและใช้หินกระดูกสัตว์และเปลือกหอยเป็นเครื่องประดับนั้น
  พวกที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเจริญรุดหน้ากว่ารู้จักใช้สำริดมาทำเป็นเครื่องประดับและรู้จักใช้เหล็กทำเป็นเครื่องมือ…...”
  ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวข้างต้นตรงกับข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ดร. โซเฮล์ม (DR. W.G.SOLHEIM) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา
  ที่ได้ให้ความเห็นว่า

                   “……..ความเจริญทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าได้มีการใช้สำริดทำกันใน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนแหล่งอื่นในโลกภาคตะวันออก คือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช คือประมาณ 4,472 ปีมาแล้ว ใกล้
  เคียงกับเวลาที่ใกล้ที่สุดที่อาจเป็นไปได้ ที่บ้านเชียง……..”

  << ดูรายการอื่นเพิ่มเติม >>


   
  หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
   
   

  รายการทัวร์ แพ็จเกจ ทั้งหมดในหมวดหมู่นี้

  วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ เมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักทำการ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำริดในระยะแรก และรู้จักใช้เหล็กในระยะต่อมาแต่ก็ยังคงใช้สำริดควบคู่ กันไป ชาวบ้านเชียงรู้จักทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาทำเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รู้จักทำภาชนะดินเผาลายเขียนสี รูปทรงและลวดลายต่าง ๆ มากมาย กรมศิลปากรได้ส่งเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่บ้านเชียงนี้ไปตรวจสอบคำนวนหาอายุโดยใช้วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ (Thermolumines Cense) ที่ห้องปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีอายุประมาณ 5,000-7,000 ปี ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่พบที่บ้านเชียงนี้ นับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าที่ค้นพบที่ประเทศสาธารณรัฐจีน จากความเห็นและการสันนิษฐานของนายชิน อยู่ดี ภัณฑารักษ์พิเศษของกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นว่า “……..เป็นเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์……” และอาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้ นอกจากนั้นชาวบ้านเชียงโบราณยังรู้จักทำเครื่องจักสาน ทอผ้า มีประเพณีการฝังศพ ฝังสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร รวมกับศพเป็นการอุทิศให้กับผู้ตาย สิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ ซึ่งได้จากการสำรวจรวบรวมและขุดค้นที่บ้านเชียงรวมแหล่งใกล้เคียง เช่น ขวาน ใบหอก มีด ภาชนะดินเผา ทั้งที่เขียนสีและ ไม่เขียนสี และดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา แม่พิมพ์หินใช้หล่อเครื่องมือสำริดทำจากหินทราย เบ้าดินเผา รูปสัตว์ดินเผา ลูกปัดทำจากหินสี แก้วกำไล และ แหวนสำริด ลูกกระสุนดินเผา ขวาน หินขัด และได้พบเศษผ้าที่ติดอยู่กับเครื่องมือสำริดแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก เป็นต้น ชุมชนบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคโลหะมีความเจริญก้าวหน้ามานานแล้ว สามารถแบ่งลำดับขั้น วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมที่บ้านเชียงออกเป็น 6 สมัย โดยกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์วิธีคาร์บอน 14 ว่าวัฒนธรรมสมัยที่ 1 หรือชั้นดินล่างสุดของ บ้านเชียงมีอายุประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว จากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์และเปลือกหอยทำให้มีความคิดว่า คนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงในระยะแรกได้เลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณป่าที่ถูกถางมีการเลี้ยงสัตว์ และล่าสัตว์ด้วยพอถึงสมัยที่ 4 เมื่อราว 3,600 ปีมาแล้ว รู้จักใช้เครื่องมือเหล็กเลี้ยงควาย เพื่อช่วยในการทำนาในสมัยที่ 5 เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการทำภาชนะดินเผาลาย เขียนสีลงลายและรูปทรงหลายแบบ พอถึงสมัยที่ 6 จึงทำแต่ภาชนะดินเผาเคลือบสีแดงหรือเขียนสีบนพื้นสีแดง ทำเครื่องประดับที่มีส่วน ผสมของโลหะที่มีความวาวมากขึ้น กำหนดอายุได้ราว 1,700 ปีมาแล้ว จากการค้นพบแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก การค้นพบเครื่องมือสำริด แม่พิมพ์เครื่องมือสำริด เบ้าดินเผาทำให้สามารถกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงมีความเจริญก้าวหน้าสูง รู้จักการใช้โลหะกรรมหล่อหลอมสำริดและ ปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว มีความเจริญทางวัฒนธรรมไม่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ กล่าวคือขณะที่พวกที่อาศัย อยู่ทางแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 3,700 ปี ใช้หินเป็นเครื่องมือและใช้หินกระดูกสัตว์และเปลือกหอยเป็นเครื่องประดับนั้น พวกที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเจริญรุดหน้ากว่ารู้จักใช้สำริดมาทำเป็นเครื่องประดับและรู้จักใช้เหล็กทำเป็นเครื่องมือ…...” ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวข้างต้นตรงกับข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ดร. โซเฮล์ม (DR. W.G.SOLHEIM) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ให้ความเห็นว่า “……..ความเจริญทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าได้มีการใช้สำริดทำกันใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนแหล่งอื่นในโลกภาคตะวันออก คือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช คือประมาณ 4,472 ปีมาแล้ว ใกล้ เคียงกับเวลาที่ใกล้ที่สุดที่อาจเป็นไปได้ ที่บ้านเชียง……..”
   
  วัดโพธิสมภรณ์
  ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง สร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ ชาวบ้างเรียกว่า "วัดใหม" ต่อมาจึงได้นามว่า "วัดโพธิสมภรณ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชว รานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) อดีตสมุหเทศาภิบาล มณฑลอุดรผู้สร้างวัดนี้
   
  สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เป็นหนอง น้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว เมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ . 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนม- พรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดสวยงามมากทำ สะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวน เด็กเล่นแต่ละวันจะมีประชาชนไปพัก ผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
   
  สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
  จากตัวเมืองไปราว 2 กม. ตามถนนเลี่ยงเมืองใกล้แยกไปจังหวัดหนองคาย เลี้ยวเข้าทางแยกไปหนองสำโรงใกล้กับสนามกอลฟ์มีป้ายบอกบริเวณสวนกล้วยไม้ หอมอุดรซันไฌน์ ตั้งแต่เช้ามืดไปจนราวบ่ายโมงกลิ่นของกล้วยไม้จะหอมตลบอบ อวล จนสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้ มีกล้วยไม้ และน้ำหอม จำหน่าย ที่สวน และตามร้านสินค้าพื้นเมืองอุดรธานีคุณประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล เจ้าของ และผู้คิดค้น มีโครงการค้นคว้าทางด้าน ธรรมชาติ และการเกษตรที่น่าสนใจอีกหลายโครงการ
   
  ศาลเจ้าปู่-ย่า
  ศาลเจ้าปู่ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตา ได้รับกล่าว ขาน ถึง ความศักดิ์สิทธิ์แผ่ความเมตตาแก่คนยาก ไร้ ผู้ใดมีทุกข์โศก มักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไปหรือไปบนบาน ศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและมักจะได้บารมีจาก เทพเจ้า ปู่ย่าดลบรรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ บริเวณโดยรอบมีศาลาชม วิว กลางน้ำ 2 หลัง สร้างอย่างวิจิตรสวยงามอยู่ในเขตเทศบาลตาม ถนนนิตโยทางไปจังหวัดสกลนครผ่านทางรถไฟแล้วเลี้ยว ซ้าย เข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร
   
  ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เคารพศักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี
  ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่เคารพศักการะของชาวจังหวัดอุดรธานี
   
  อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
  อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อยู่บนเส้นทางหลวงแผ่น ดินสายอุดรธานี-เลย ตรงกิโลเมตรที่๑๕ แล้วแยก เข้าไปอีก ๑๐ กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาด ใหญ่ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอ่าง เก็บ น้ำเพื่อการเกษตรการประมง การจ่ายน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา เป็นสถานที่ ท่อง เที่ยวที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องแพ ตกปลา และนั่งเรือ เล่น ปัจจุบันทางราชการได้สร้างพระตำหนักที่ ประทับของสมเด็จ พระศรีนครินทรา บรมราชนนี
   
  อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
  ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาท สมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดา สังวาลย์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2399 ทรง ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เรียก ว่า มณฑลอุดรในสมัยต่อมา ระหว่าง ร.ศ . 112-118 ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อ ร.ศ 112 ทรงจัดวาง ระเบียบ ราชการ ปกครองบ้านเมืองและรับราชการ ในหน้าที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งอำนวย ประโยชน์สุข แก่ราษฎรนานับประการ อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน จังนับ เป็นเกียรติ ประ วัติสูงสุด ของชาวจังหวัดอุดรธานี ตราบเท่าทุกวันนี้
   
  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
  อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 3740 ไร่ อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร การเข้าถึงพื้นที่ทำได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) เดินทางไปประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงบ้านดงไร่ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงสาย 2021 เพื่อไปอำเภอบ้านผือเป็นระยะทาง 43 กิโลเมตร แล้วตรงไปตามเส้นทางหลวงสาย 2348 ไปทางอำเภอน้ำโสม ไปได้ราว 8 กิโลเมตรจะถึงสามแยกบ้านติ้ว ตรงไปอีก 4 กิโลเมตร จึงถึงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท นอกจากนี้แล้วยังมีเส้นทางที่แยกเข้าอำเภอบ้านผือได้อีก คือ สาย 210 (วังสะพุง-หนองบัวลำภู) ให้แยกเข้าสาย 2097 ที่บ้านคำไฮ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 22 กิโลเมตร หรือจะใช้เส้นทางหลวงสาย 211 (เชียงคาน-หนองคาย) ก็ได้ แล้วแยกเข้าอำเภอบ้านผือที่บ้านท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
   
  ถ้ำและเพิงหินต่างๆ
  ถ้ำและเพิง หินต่างๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ แห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ ในระยะ ทางไม่ไกลนัก ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ซึ่งถ้ำ เหล่านี้ สันนิษฐาน ว่า อาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์ สมัยหิน และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆ ไว้ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปลายเรขาคณิต) นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวย งาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติ ได้สร้าง เพิงหินต่างๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆ ได้ จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้านคือ เรื่อง "นาง อุสา-ท้าวบารส" เพิงหินที่สวยงาม เหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส หอนางอุสา บ่อน้ำ นางอุสา นอกจาก นั้นยังพบ ชิ้นส่วนสลักเสมา และหินทรายจำหลัก พระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวาราวดี ที่เพิงหิน วัดพ่อตา และเพิงหินวัดลูกเขย
   
  น้ำตกธารงาม
  น้ำตกธารงาม อยู่ในตำบลทับกุง อำเภอหนองแสงใช้เส้นทาง อุดรธานี-หนองบัวลำภู แยกซ้ายเข้าอำเภอ หนองแสง 45 กิโลเมตรและเดินทางต่ออีก 5 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกธารงามเป็นน้ำตกขนาดกลาง มีแอ่งน้ำและธารน้ำไหล นักท่อง เที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้และสามารถเดินขึ้นไป ได้ถึงต้นน้ำด้วย
   
  พระบาทหลังเต่า
  พระพุทธบาทหลังเต่า ตั้งอยู่ทาง ทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอย พระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหินลึกประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด และเนื่อง จากพระพุทธบาทแห่งนี้ อยู่ใกล้กับเพิงหิน ธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า "พระพุทธบาทหลังเต่า"
   
  พระพุทธบาทบัวบาน
  พระพุทธบาทบัวบาน ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง อันเก่าแก่ และมีการขุดค้นพบใบ เสมาที่ทำด้วยหินเป็นจำนวนมาก ใบเสมาเหล่า นี้สลักเป็นรูปบุคคลศิลปะทวาราวดี
   
  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้าน เชียง ตำบลบ้านเชียง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้าอยู่ใน บริเวณวัดโพธิ์ศรีในเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรก ใน-ประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณ คดีที่ ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้น- ดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุซึ่งส่วนใหญ่ เป็นภาชนะเผาที่ฝัง รวมกับศพ ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่ จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุและ นิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นภายในบริเวณอาคารส่วนที่ 2 ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ การเดิน ทาง ไปยังพิพิธ-ภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนั้นสะดวกมาก เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 55 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 22 (อุดรธานี- -สกลนคร) ตรงกิโลเมตรที่ 50 ก็จะถึงปาก ทางเข้าบ้านปูลู จะเห็นป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงพิพิภัณฑ์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้ง แต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมคนละ5 บาท
   
   
 • ดูรายการทัวร์ แพ็จเกจ ทั้งหมด >>